لوستر شاخه ای لوکس

لوستر شاخه ای لوکس : در این نوع لوستر ها به جای استفاده از شید(کلاهک)، از زنبق و لاله های بلوری و کریستالی استفاده شده است که این امر ، این سبک محصولات را از نظر نوردهی به نسبت محصولات مشابه در رتبه بالاتری قرار می دهد.برخی از لوستر های شاخه ای لوکس در تعداد شاخه های مختلف و بصورت دیوارکوب نیز موجود می باشند که برای آگاهی از این موارد می توانید به قسمت جزئیات محصول مورد نظر مراجعه فرمایید.
 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
این محصول در تعداد شعله های 3-6-8 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 469-721 -882-و 14..
672,000 تومان
این محصول در 6 شعله به قیمت 1657000 و 12 شعله به قیمت 3094000 توماندیواری به قیمت 360000 تومان موجود..
2,126,000 تومان
این محصول در تعداد شعله های 3-6-8 نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 383-581 و 795 هزار تومان م..
512,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-6-8 نیز موجود می باشد که قیمت ان ها به ترتیب 395-590 و 785 هزارتومان م..
510,000 تومان
این محصول در تعداد شعله های 5-6 و 12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 620-740 -1330 ..
884,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 6 و 8 نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 590 و 733 هزار تومان می با..
495,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-8-15 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت ان ها به ترتیب 1115-1685-2960 ..
1,250,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-5-8-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 273-413-655-80..
495,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-5-8-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 292-450-655-86..
497,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-8-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 297-680-847 و 85..
544,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-5-8-15 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 767-1095-1435-..
1,200,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-5-8-15 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 490-820-1100-1..
885,000 تومان
ای محصول در تعداد شعله های 3-6-8 نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 430-645 و 856 هزار تومان می..
595,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-6-8 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 380-621-821 و 110..
555,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-6-8 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 392-644-812 و 95 ..
553,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5 و 8 نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 615 و 840 هزار تومان می با..
697,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 615-1064 و 125 هزا..
840,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-6-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 465-515-955 و 11..
785,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-6-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 500-600-1200 و 1..
800,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-5-8 -12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت هر کدام شاخه ای 100 هزار تو..
600,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-6-8 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 500-600-800 و 115..
1,200,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-6-8-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 300-600-800-12..
500,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5 و 15 نیز موجود می باشد که قیمت ان ها به ترتیب 1184 و 2990 هزار تومان م..
1,535,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 3-5-6 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 390-602-695 و 95 ..
837,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-12 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت انها به ترتیب 615-1064 و 125 هزا..
655,000 تومان
این محصول در 8 شعله به قیمت 1370000 ،15 شعله به قیمت 2187000 تومان ودیواری تک شعله و دو شعله به قیمت..
1,910,000 تومان
لوستر 1058 این محصول 6 شعله به قیمت 1058000 تومان،و دیواری به قیمت 190000 تومان دارد ..
1,292,000 تومان
لوستر 1049 این محصول 6 شعله به قیمت 919000 تومان،8 شعله به قیمت1138000 تومان،15 شعله به قیمت 2188800..
1,889,000 تومان
این محصول در تعداد شاخه های 5-8-15 و دیواری نیز موجود می باشد که قیمت ان ها به ترتیب 1115-1685-2960 ..
1,250,000 تومان
این محصول در 5 شاخه نیز موجود می باشد که قیمت ان 895 هزار تومان می باشد ...
0 تومان
جلوه ی زیبایی از نور و رنگ را در این محصول به خوبی مشاهده می نمایید.این لوستر با دارا بودن 12 عدد سر..
0 تومان