مشاوره(رایگان): 77242165-021
سفارشات تلفنی: 44207852-021
پیگیری سفارش: 44389960-021
تلگرام سایت: 6724-314-0912
پرداخت در محل ویژه تهران و کرج
ارسال رایگان به سراسر ایران

ایران لوستر

انواع لوستر و لوازم روشنایی

مشاوره، فروش،نصب، خدمات پس از فروش


لوستر چوب استیل(چوب فلز):این دسته از لوستر ها به دلیل استفاده از سرپیچ معمولی و قابلیت نصب انواع لامپ به خوبی وظیفه تامین نور محیط شما را انجام داده و علاوه بر این در کنار قیمت مناسب و تنوع در طرح و شکل مورد اقبال بسیاری از مشتریان قرار گرفته اند.درصد زیادی از این لوستر ها در تعداد شاخه های مختلف(3-4-5-6-8) شاخه قابل عرضه هستند و همین امر این لوستر ها را برای قسمت های مختلف ساختمان از قبیل پذیرایی و اشپزخانه و اتاق ها و... مناسب می نماید.آبکاری این محصولات از نوع درجه یک و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب و هوایی بوده و ضمانت حداقل 24 ماهه این محصولات نشان بر کیفیت ساخت این محصولات است

لوستر-چوب-فلز-14566-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14566-5-شاخه

قیمت:296000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14569-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14569-5-شاخه

قیمت:354000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14593-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14593-5-شاخه

قیمت:354000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14549-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14549-5-شاخه

قیمت:296000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14700-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14700-5-شاخه

قیمت:296000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14535-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14535-5-شاخه

قیمت:296000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14702-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14702-5-شاخه

قیمت:298000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14599-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14599-5-شاخه

قیمت:300000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14572-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14572-5-شاخه

قیمت:356000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14585-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14585-5-شاخه

قیمت:376000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14587g-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14587g-5-شاخه

قیمت:299000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14569r-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14569r-5-شاخه

قیمت:350000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14586-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14586-5-شاخه

قیمت:356000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14586w-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14586w-5-شاخه

قیمت:356000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14565-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14565-5-شاخه

قیمت:355000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14598-8-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14598-8-شاخه

قیمت:560000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14597-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14597-5-شاخه

قیمت:352000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14573-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14573-5-شاخه

قیمت:293000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14575r-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14575r-5-شاخه

قیمت:294000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14540-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14540-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14547-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14547-5-شاخه

قیمت:297000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14560-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14560-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14562-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14562-5-شاخه

قیمت:298000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14563-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14563-5-شاخه

قیمت:294000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14571-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14571-5-شاخه

قیمت:352000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14572b-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14572b-5-شاخه

قیمت:357000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14574-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14574-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14575-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14575-5-شاخه

قیمت:298000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14577-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14577-5-شاخه

قیمت:350000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14579-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14579-5-شاخه

قیمت:356000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14580-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14580-5-شاخه

قیمت:354000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14578-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14578-5-شاخه

قیمت:356000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14581-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14581-5-شاخه

قیمت:356000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14582-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14582-5-شاخه

قیمت:355000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14583-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14583-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14584-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14584-5-شاخه

قیمت:354000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14587-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14587-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14594-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14594-5-شاخه

قیمت:298000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14596-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14596-5-شاخه

قیمت:355000 تومان

لوستر-چوب-فلز-r14596-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-r14596-5-شاخه

قیمت:355000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14599b-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14599b-5-شاخه

قیمت:355000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14601-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14601-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14602-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14602-5-شاخه

قیمت:358000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14703-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14703-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14600-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14600-5-شاخه

قیمت:295000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14592-3-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14592-3-شاخه

قیمت:215000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14587w-4-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14587w-4-شاخه

قیمت:238000 تومان

لوستر-چوب-استیل-2499-5

لوستر-چوب-استیل-2499-5

قیمت:235000 تومان

لوستر-چوب-استیل-2910-3

لوستر-چوب-استیل-2910-3

قیمت:167000 تومان

لوستر-چوب-استیل-9025-5

لوستر-چوب-استیل-9025-5

قیمت:195000 تومان

لوستر-چوب-استیل-5588-8

لوستر-چوب-استیل-5588-8

قیمت:298000 تومان

لوستر-چوب-استیل-8239-5

لوستر-چوب-استیل-8239-5

قیمت:193000 تومان

لوستر-چوب-استیل-8285-6

لوستر-چوب-استیل-8285-6

قیمت:224000 تومان

لوستر-چوب-استیل-8180-5

لوستر-چوب-استیل-8180-5

قیمت:196000 تومان

لوستر-چوب-استیل-9116-5

لوستر-چوب-استیل-9116-5

قیمت:195000 تومان

لوستر-چوب-استیل-5679-5

لوستر-چوب-استیل-5679-5

قیمت:245000 تومان

لوستر-چوب-فلز-8589-5

لوستر-چوب-فلز-8589-5

قیمت:195000 تومان

لوستر-چوب-استیل-9110-5

لوستر-چوب-استیل-9110-5

قیمت:186000 تومان

لوستر-چوب-استیل-5736-5c

لوستر-چوب-استیل-5736-5c

قیمت:245000 تومان

لوستر-شاخه-ای-5720-5

لوستر-شاخه-ای-5720-5

قیمت:240000 تومان

لوستر-شاخه-ای-9142-6-شاخه

لوستر-شاخه-ای-9142-6-شاخه

قیمت:267000 تومان

لوستر-شاخه-ای-9142-6-شاخه-طلایی

لوستر-شاخه-ای-9142-6-شاخه-طلایی

قیمت:267000 تومان

لوستر-شاخه-ای-9150-6-شاخه

لوستر-شاخه-ای-9150-6-شاخه

قیمت:210000 تومان

لوستر-چوب-فلز-14595-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14595-5-شاخه

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-فلز-14701-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14701-5-شاخه

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-فلز-14564-3-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14564-3-شاخه

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-2494-5

لوستر-چوب-استیل-2494-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-9120-5

لوستر-چوب-استیل-9120-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-9143-6

لوستر-چوب-استیل-9143-6

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-5736-6

لوستر-چوب-استیل-5736-6

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-5643-5

لوستر-چوب-استیل-5643-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-9165-5

لوستر-چوب-استیل-9165-5

قیمت:0 تومان

لوستر چوب وفلز c820-3

لوستر چوب وفلز c820-3

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-۱۱۵۸

لوستر-آنتیک-۱۱۵۸

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2735

لوستر-آنتیک-2735

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2752

لوستر-آنتیک-2752

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2762

لوستر-آنتیک-2762

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2772

لوستر-آنتیک-2772

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2776

لوستر-آنتیک-2776

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2792

لوستر-آنتیک-2792

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2891

لوستر-آنتیک-2891

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-2895

لوستر-آنتیک-2895

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-5071

لوستر-آنتیک-5071

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-9007

لوستر-آنتیک-9007

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-70164

لوستر-آنتیک-70164

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-70289

لوستر-آنتیک-70289

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-77030

لوستر-آنتیک-77030

قیمت:0 تومان

لوستر-آنتیک-77047

لوستر-آنتیک-77047

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-فلز-۲۳۵۰

لوستر-چوب-فلز-۲۳۵۰

قیمت:0 تومان

لوستر-برنجی-1955

لوستر-برنجی-1955

قیمت:0 تومان

لوستر-برنجی-5شاخه-1958

لوستر-برنجی-5شاخه-1958

قیمت:0 تومان

لوستر آنتیک-1402-8

لوستر آنتیک-1402-8

قیمت:0 تومان

لوستر آنتیک-2791-5

لوستر آنتیک-2791-5

قیمت:0 تومان

لوستر آنتیک-2852-5

لوستر آنتیک-2852-5

قیمت:0 تومان

لوستر آنتیک-5610-5

لوستر آنتیک-5610-5

قیمت:0 تومان

لوستر چوب و استیل-5768-5

لوستر چوب و استیل-5768-5

قیمت:0 تومان

لوستر چوب و استیل-z5850-5

لوستر چوب و استیل-z5850-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-1025

لوستر-چوب-استیل-1025

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-1034

لوستر-چوب-استیل-1034

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-1046

لوستر-چوب-استیل-1046

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-2048

لوستر-چوب-استیل-2048

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-6109

لوستر-چوب-استیل-6109

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-6139

لوستر-چوب-استیل-6139

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-6223

لوستر-چوب-استیل-6223

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-6320

لوستر-چوب-استیل-6320

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-6504

لوستر-چوب-استیل-6504

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-798-کروم

لوستر-چوب-استیل-798-کروم

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-798-طلا

لوستر-چوب-استیل-798-طلا

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-5040

لوستر-چوب-استیل-5040

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-فلز-5800-5g

لوستر-چوب-فلز-5800-5g

قیمت:0 تومان

لوستر-استیل-9849

لوستر-استیل-9849

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب -فلز-9860-5

لوستر-چوب -فلز-9860-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-9141-5

لوستر-چوب-استیل-9141-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-8597-5

لوستر-چوب-استیل-8597-5

قیمت:0 تومان

لوستر چوب استیل-8075-8

لوستر چوب استیل-8075-8

قیمت:0 تومان

لوستر چوب استیل-8078-5

لوستر چوب استیل-8078-5

قیمت:0 تومان

لوستر چوب استیل-8060-8

لوستر چوب استیل-8060-8

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-استیل-2910-5

لوستر-چوب-استیل-2910-5

قیمت:0 تومان

لوستر-چوب-فلز-14530-5-شاخه

لوستر-چوب-فلز-14530-5-شاخه

قیمت:0 تومان

تعدادی از مشتریان ما