نیاز به هماهنگ بودن آیتم های محیط در قسمت های مختلف احساس می شود.این مورد در محیط های مدرن و همچنین فضاهای اداری بیشتر احساس می شود بر همین اساس، محصولات این دسته بندی به صورت ست طراحی و تولید شده است.لوستر سقفی و دیوارکوب و بالا آینه ای در این دسته بندی قرار داده شده است

تعدادی از مشتریان ما